Physical Therapy Research(ENGLISH)

About PTR

Purpose

  1. To publish studies on physical therapy and those on its related fields for the development of the field of physical therapy
  2. To publish educational articles that contribute to the continuing postgraduate education of physical therapists
  3. To publish documents and materials related to the advancement of physical therapy

History

April 1998, “Journal of Japanese Physical Therapy Association(JJPTA)”  was republished from Japanese Physical Therapy Association.
December 2016, JJPTA was changed “Physical Therapy Research(PTR)” and became an issue of Japanese Society of Physical Therapy.

Advance Access

J-STAGE

PMC JJPTA Vol.1 – 18, PTR Vol.19-

Submit

Editorial Board

Editor-in-chief
Noriaki ICHIHASHI (Kyoto University)

Deputy Editor
Hideaki ONISHI (Niigata University of Health and Welfare)

Editorial Board
Hiroaki ABE (Kohnan Hospital)
Yumi HIGUCHI (Osaka Prefecture University)
Kazuhiro HARADA (Kibi International University)
Hiroyuki HASHIDATE (Kyorin University)
Tome IKEZOE (Kyoto University)
Ryo KOZU (Nagasaki University Hospital)
Masafumi KUBOTA (Kanazawa University)
Hyuma MAKIZAKO (Kagoshima University)
Yasuhide NAKAYAMA (The Jikei University School of Medicine)
Takuo NOMURA (Kansai University of Welfare Sciences)
Shinichiro MORISHITA (Niigata University of Health and Welfare)
Harutoshi SAKAKIMA (Kagoshima University)
Miki SAKAMOTO (Kitasato University)
Haruhiko SATO (Kitasato University)
Seiichiro SHIMADA (University of Fukui Hospital)
Kenichi SUGAWARA (Kanagawa University of Human Services)
Tetsuya TAKAHASHI (Juntendo University)
Hiroshige TATEUCHI (Kyoto University)
Eiki TSUSHIMA (Hirosaki University)
Masayuki UCHI (Toho University Omori Medical Center)
 
Editorial Advisory Board
Tadayoshi ASAKA,Yoshiteru AKEZAKI,Masaya ANAN,
Takehiko DOI,Mutsuaki EDAMA,Hidemi FUJINO,
Hiroyuki FUJISAWA,Yoshihiro FUKUMOTO,Masatoshi HANADA,
Sumihito HASEBA,Hiroto HONDA,Hikaru IHIRA,
Junichiro INOUE,Yu INOUE,Yasuto INUKAI,
Kazuto ISHIDA,Mizuri ISHIDA,Hiroaki ISHIKAWA,
Hiromitsu ITOH,Kazuhiro IZAWA,Naoto KAMIDE,
Kentaro KAMIYA,Fuminari KANEKO,Hideto KANZAKI,
Michitaka KATO,Keisuke KAWAKAMI,Yuriko KIHARA,
Ippei KITADE,Nobuhiro KITO,Ryoji KIYAMA,
Masayoshi KUBO,Hiroshi MAEJIMA,Tadamitsu MATSUDA,
Hideaki MATSUO,Saori MIYAGISHIMA,Toshiaki MIYAMOTO,
Kazue MORII,Shu MORIOKA,Tomoyuki MORISAWA,
Motoyoshi MORISHITA,Hideki MORIYAMA,Ken MURAMATSU,
Koutatsu NAGAI,Toru NAKA,Masatoshi NAKAMURA,
Jiro NAKANO,Tatsuya NAKANOWATARI,Manabu NANKAKU,
Tomohiko NISHIGAMI,Satoshi NOBUSAKO,Ippei NOJIMA,
Masafumi NOZOE,Shinya OGAYA,Yohei OKADA,
Rei ONO,Michihiro OSUMI,Naofumi OTSURU,
Masakazu SAITOH,Noboru SEKIYA,Hisato SUGATA,
Minoru TABATA,Satoshi TAKAGI,Yasuyuki TAKAKURA,
Akiyoshi TAKAMI,Katsuhiko TAKATORI,Takako TANAKA,
Masashi TANIGUCHI,Atsuhiro TSUBAKI,Toshiya TSURUSAKI,
Kota TSUTSUMIMOTO,Kazuki UEMURA,Susumu URAKAWA,
Shigeru USUDA,Satoru WATANABE,Minoru YAMADA,
Tomofumi YAMAGUCHI,Tatsuki YOSHIMATSU
Copyrightⓒ公益社団法人日本理学療法士協会 All Right Reserved.