Physical Therapy Research(ENGLISH)

About PTR

Purpose

  1. To publish studies on physical therapy and those on its related fields for the development of the field of physical therapy
  2. To publish educational articles that contribute to the continuing postgraduate education of physical therapists
  3. To publish documents and materials related to the advancement of physical therapy

History

April 1998, “Journal of Japanese Physical Therapy Association(JJPTA)”  was republished from Japanese Physical Therapy Association.
December 2016, JJPTA was changed “Physical Therapy Research(PTR)” and became an issue of Japanese Society of Physical Therapy.

Advance Access

J-STAGE

PMC JJPTA Vol.1 – 18, PTR Vol.19-

Submit

Editorial Board

Editor-in-chief
Noriaki ICHIHASHI (Kyoto University)

Deputy Editor
Hideaki ONISHI (Niigata University of Health and Welfare)

Editorial Board
Hiroaki ABE (Kohnan Hospital)
Taketo FURUNA (Sapporo Medical University)
Kazuhiro HARADA (Kibi International University)
Hiroyuki HASHIDATE (Kyorin University)
Tome IKEZOE (Kyoto University)
Ryo KOZU (Nagasaki University Hospital)
Hiroshi MAEJIMA (Hokkaido University)
Hyuma MAKIZAKO (Kagoshima University)
Yasuhide NAKAYAMA (The Jikei University School of Medicine)
Takuo NOMURA (Kansai University of Welfare Sciences)
Shuko SAIKI (Tohoku Fukushi University)
Harutoshi SAKAKIMA (Kagoshima University)
Miki SAKAMOTO (Kitasato University)
Haruhiko SATO (Kitasato University)
Seiichiro SHIMADA (University of Fukui Hospital)
Kenichi SUGAWARA (Kanagawa University of Human Services)
Tetsuya TAKAHASHI (Juntendo University)
Hiroshige TATEUCHI (Kyoto University)
Eiki TSUSHIMA (Hirosaki University)
Masayuki UCHI (Toho University Omori Medical Center)
 
Editorial Advisory Board
Kazuji AOKI, Takeshi ARAI, Shinichi ARIZONO,
Tadayoshi ASAKA, Yasuyoshi ASAKAWA, Takehiko DOI,
Mutsuaki EDAMA, Naoko FUJII, Hidemi FUJINO,
Hiroyuki FUJISAWA, Yoshihiro FUKUMOTO, Yumi HIGUCHI,
Makoto IGAKI, Yuki IIDA, Yumi IKEDA,
Junichiro INOUE, Yasuto INUKAI, Kazuto ISHIDA,
Kazuhiro ISHIDA, Mizuri ISHIDA, Yoshihiro ITO,
Hiromitsu ITOH, Kazuhiro IZAWA, Naoto KAMIDE,
Kentaro KAMIYA, Fuminari KANEKO, Naohiko KANEMURA,
Hideto KANZAKI, Hiroshi KARASUNO, Hiroshi KATOH,
Nobuhide KAWABE, Keisuke KAWAKAMI, Hirobumi KAWAMURA,
Ichiro KAWANO, Teiji KIMURA, Nobuhiro KITO,
Ryosaku KOBAYASHI, Akio KOBE, Tomoko KOEDA,
Masayoshi KUBO, Masafumi KUBOTA, Megumi KUMAMARU,
Atsushi MATSUO, Kazue MORII, Shu MORIOKA,
Tomoyuki MORISAWA, Shinichiro MORISHITA, Hideki MORIYAMA,
Takayuki MURAKI, Ken MURAMATSU, Takashi MURAYAMA,
Toru NAKA, Masatoshi NAKAMURA, Jiro NAKANO,
Tatsuya NAKANOWATARI, Manabu NANKAKU, Tomohiko NISHIGAMI,
Ippei NOJIMA, Yukari OHASHI, Yohei OKADA,
Rei ONO, Michihiro OSUMI, Naofumi OTSURU,
Masakazu SAITOH, Aiko SAKURAI, Hiroaki SAKURAI,
Fusao SATO, Yusuke SEKIGUCHI, Kiyokazu SEKIKAWA,
Noboru SEKIYA, Hiroyuki SHIMADA, Hisato SUGATA,
Hitoshi SUGAWARA, Minoru TABATA, Kazuyuki TABIRA,
Satoshi TAKAGI, Akiyoshi TAKAMI, Hiroaki TANI,
Toshio TERANISHI, Kounosuke TOKITA, Atsuhiro TSUBAKI,
Toshiya TSURUSAKI, Satoru UCHIYAMA, Shigeru USUDA,
Yoshihiro UZAWA, Satoru WATANABE, Minoru YAMADA,
Takashi YAMADA, Eiji YAMADA, Tomofumi YAMAGUCHI,
Masataka YAMAGUCHI, Toshiaki YAMAZAKI, Masami YOKOGAWA,
Yoshiharu YOKOKAWA, Mieko YOKOZUKA, Tsuyoshi YOSHIDA

 
Copyrightⓒ公益社団法人日本理学療法士協会 All Right Reserved.